Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 1.9.2018
1a Rekisterinpitäjä

BBS Oy, Ristiniementie 125, 48310  Kotka
Tel: +358 440 757 700, email: juha.kankaanpaa@bbsfinland.fi

2 Yhteyshenkilö

Juha Kankaanpää

3 Rekisterin nimi

BBS Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on BBS Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten ja varausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään tai luovutuksina muista rekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Säilytetään suojatulla palvelimella salasanan takana.

Palkitse itsesi

© 2024 Better Business Services Oy

TOTEUTUS